Roma’nın Çöküşünün Hikayesi

M.S 5. yüzyılın başlarında Roma her taraftan saldırılara uğruyordu. Ordu kırılma noktasına gelmişti. Romalıların deyişiyle barbarlarla savaş halindeydiler. Hunlar ve Vandallar önlerine çıkan herşeyi yok etmişlerdi. Küçük bir kabile olan, Gothlar ise Karadeniz yakınlarındaki topraklarından sürülmüşlerdi. Roma İmparatorluğu‘nun içine doğru, batıya kaçmışlardı. İmparatorlukta ordan oraya savrulan Gothlar liderleri Alaric önderliğinde yeni bir yurt arayışı içindeydiler.  İmparatorun baş danışmanı … Okumaya devam et Roma’nın Çöküşünün Hikayesi

Roma’nın Hristiyanlık Dinini Kabul Edişi

M.S dördüncü yüzyılın başlarında, Roma İmparatorluğu tarihindeki en büyük krizlerden biriyle yüzleşti. İmparatorluğu, ikisi batıda ve ikisi doğuda olmak üzere dört parçaya ayrımıştı. Dört tarafta birbiriyle savaş içindeydiler. Bunlardan Konstantin imparatorluğu birleştirmeye çalışacaktı. Bu savaşların sonunda Konstantin galip gelecek ve imparatorluğa yeni bir din miras bırakacaktı; Hristiyanlık. M.S 312 yılının sonbaharında batıdaki iki imparatordan biri … Okumaya devam et Roma’nın Hristiyanlık Dinini Kabul Edişi

Roma Tarihinin En Büyük İsyanı

Tarihteki en büyük imparatorluklardan biri olan Roma Akdeniz’e sınırı olan bütün toprakları yönetiyordu. İmparator Neron‘nun neden olduğu kaos yıllarında çok büyük bir isyan çıkacaktı…  M.S 69 yılında Roma’ya karşı o güne kadarki en büyük ayaklanma Judea(Bugünkü İsrail’in bulunduğu bölge) bölgesinde çatlak verdi. Bu ayaklanmayı bastırmak için Roma, görevinden azledilmiş General Vespasian ve onun oğlu Titus‘u görevlendirmiştir. Ödülleri … Okumaya devam et Roma Tarihinin En Büyük İsyanı