İsrail Filistin’e Neden Saldırır?

Merhaba. Bu mevzu uzun zamandır değinmek istediğim bir konuydu ancak uygun bir zaman bekliyordum. Dün yaşanan çirkin olaylar (buradan hepsini lanetliyorum) ile vaktin geldiği kanısına vardığım için sabaha karşı bu makaleyi yazmakta fayda gördüm.

Başlıktaki gibi şöyle bir soru ortaya atalım isterseniz. “İsrail Filistin’e neden saldırır?” Bunu İsrail gibi şeriatçı bir ülkenin olduğu bir durumda sadece politik olarak ele almak büyük yanlış olacaktır.Nitekim son zamanlarda gündeme gelip duran mezhepler çatışması ve Ortadoğu bize bir ipucu olabilir.

Öncelikle Tevrat’tan bir ayet paylaşayım.

Tekvin-  Bab:9 – Ayet: 20-25
Ve Nuh çifti olmağa başladı, ve bir bağ dikti; “ve şaraptan içip sarhoş oldu, ve çadırının içinde çıplak oldu, ve Kenân’ın atası olan ham, babasının çıplaklığını gördü, ve dışarıda iki kardeşine söyledi.Ve Sam ile Yâfet bir esvap alıp onu kendi iki omuzları üzerine koydular, ve geri geri gidip babalarının çıplaklığını örttüler; ve yüzleri geri olup babalarının çıplaklığını görmediler.
Ve Nuh şarabından ayıldı, ve küçük oğlunun kendisine yaptığını anladı.Ve dedi:
Kenan lanetli olsun,
Kardeşlerine kullar kulu olacaktır
.

Sâm, Hâm, Yâfet adında üç oğlu olan Nuh Peygamber, Tufan’dan sonra çiftçiliğe başlar.Bir gün dikip yetiştirdiği bağın üzümlerinden yapılan şaraptan içip sarhoş olur, çadırında çıplak olarak sızar.Onu bu durumda küçük oğlu Hâm görür. (Muharref Tevrattaki ekleme bir izah)
İşte bu olay onca yıldır süren ve Ortadoğu’ya rahat yüzü göstermeyen kanlı kavganın, Tevrat’ça çıkış noktasıdır.Çünkü, Nuh ayıldığında oğlu Hâm’ın çadıra girip kendini çıplak gördüğünü anlayınca, son derece öfkelenir, ceza olarak Hâm’ı oğlu Kenan’ı ve ondan türeyecekleri lanetler; Kenan soyunun, Sâm ve Yâfet’in oğullarına kul köle olmasını diler.

Tevrat’ın birinci kitabı “Tekvin’in dokuzuncu bölümü bu olayı anlatır(yukarıdaki bölüm) onuncu bölümü de okursak, lanetlenen Kenan soyunun oluşturduğu kavimleri öğrenebiliriz.Bunlar: Gilgaşi’ler, Amori’ler, Yebusi’ler, Hivi’ler ve diğerleridir.
Filistinliler ise babası Nuh tarafından lanetlenen Hâm’ın öteki oğlundan türeyen Kasluhi’ler kavmindedirler.
Nuh’un büyük oğlu Sâm ile küçük oğlu Yâfet’e gelince, babalarının ayıbını(çıplaklığını) örttükleri için, onlar ve soyları lanetlenmez.Sâm’ın oğulları Sinar (Mezopotamya) dolaylarına yayılırlar ve çoğalırlar.

İşte bu Sâm oğullarının onuncu kuşağı olan Hz. İbrahim Peygamber, Mezopotamya’nın Ur kentinde doğar, daha sonra Kenan Ülkesi’ne göç eder.Burada iki oğlu olur.Bunlardan İsmail (A.S), Hz. Muhammed (S.A.V) Peygamber’in, İshak (A.S) da İsrail oğullarının dolayısıyla Musa (A.S) Peygamberin ceddidir.
İshak oğlu Yakub’un on iki oğlundan üreyerek oluşan İsrail oğulları, kuraklık yüzünden göç etmek zorunda kaldıkları Mısır’da çok ağır koşullar altında yaşarlarken soydaşları Musa’ya Horeb’de (Sinan Dağı’nda) Allah seslenir.

Bu izahlardan sonra Hahamların Tevrat’ı bozarak ekledikleri Va’dedilmiş topraklarla ilgili ayetler gelmektedir.Süt ve Bal  akan diyar olarak belirtilen bu topraklar sözde tüm içindeki milletlerle beraber İsrailoğullarına miras olarak verilmiştir!
Tekvin Bab: 17 Ayet: 8,13,14 ve Sayılar Bab:34 Ayet:1-10 bölümlerini okuyanlar  (çok uzun olduğu için buraya yazmadım) Kenan Ülkesi hakkında bilgiye sahip olacaklardır.

Öte yandan, bu Kenan Ülkesi’nin başta Filistin olmak üzere, Lübnan’ı, Ürdün’ü, kısmen de Suriye, Mısır ve Anadolu’yu içerdiğini, ayrıca yıllar önce (Ben o zamanlar orta okuldaydım) “Türkiye, ‘yaşam hakkı’ sınırlarımızın içindedir” diyen bir İsrail yetkilisinin sözlerini hatırlamalıyız.
Ayrıca sınırlarının belirtilmesine itiraz eden tek devletin İsrail olduğunu da not olarak belirteyim.

Komplo teorisyenlerinin bahsettiği Tapınak Şovalyeleri, Tapınak Şovalyeleri’nden esinlenmiş ve çoğu zaman onların devamı gibi gösterilmeye çalışılan Masonlar,ve son günlerde kulağıma sık sık gelen İllüminati isimli örgütün Ortadoğu’da başkenti Kudüs olacak bir Dünya devleti kurma idealleri iddiaları yukarda bahsettiklerim ile sizce de uyuşmuyor mu?

Son olarak başta da belirttiğim gibi tamamen şeriat ile ve Tevrat’ın emirlerine göre yönetilen İsrail ülkesinin neden bu kadar insanlık suçu işlediğini neden bu kadar katliam yaptığı sorusuna cevap arayalım.Elbette sorunu yine özlerinde yani Tevrat’ta arayacağız.Aşağıda verdiğim ayetler sadece bazılarıdır.Ayrıntılı bilgi isteyenler bir Tevrat alıp okuyabilirler.

Çıkış – Bab:23 – Ayet:31
Ve Kızıl Denizden Filistîlilerin (Filistinlilerin) denizine kadar, ve çölden ırmağa kadar sana hudut koyacağım; çünkü memleketin ahalisini sizin elinize vereceğim..
Mezmurlar – Bab:2  – Ayet:8,9
İşte benden ve miras olarak sana milletleri
Mülkün olarak yeryüzünün uçlarını vereceğim.
Onları demir çomakla kıracaksın;
Bir çömlekçi kabı gibi onları parçalayacaksın.

İşaya – Bab: 11 – Ayet: 14
Ve garp tarafında Filistinlilerin sırtına uçup atılacaklar; şark oğullarını birlikte çapul edecekler; Edam ve Moab üzerinde ellerini atacaklar ve Ammon oğulları sözünü dinleyecekler.

Mezmurlar – Bab: 137 – Ayet:8,9
Ey sen, harap olacak Babil kızı,
Bize karşılık ettiğinin karşılığını,
Sana verecek olana ne mutlu!
Senin yavrularını tutacak,
Kayaya çarpacak olana ne mutlu!

Tsefenya – Bab:2 – Ayet:5
Deniz kıyısında oturanların, Keretiler milletinin vay başına! Ey Kenan, Filistiler (Filistinliler) diyarı, Rabbin sözü size karşıdır; seni yok edeceğim, öyle ki, artık sende oturan kimse olmayacak…

Tevrat ülkelerin helakı ve yok edilmesi için İsrail’in görevlendirildiğini şu şekilde açıklar.

Yeremya – Bab:51 – Ayet: 19-20
Ve İsrail onun mirasının sıptıdır; orduların Rabbidir.Sen benim topuzum ve cenk silahlarımsın; ve seninle milletleri kıracağım ve seninle ülkeleri helak edeceğim.

Mezmurlar – Bab: 149 – Ayet: 7-9
..milletlerden öç alsınlar;
Ve ümmetleri tedip etsinler;
Ve ileri gelenlerini demir bukağılar ile bağlasınlar;
Ta ki, yazılmış olan hükmü onlara karşı yürütsün

İşaya – Bab:34 – Ayet:8
Çünkü Rabbin bütün milletlere öfkesi, bütün onların ordusuna kızgınlığı var;
Çünkü Rabbin öç alma günü, Sİon davasından ötürü karşılık yılı var.

Yeremya – Bab:10 – Ayet:10
..bak, bugün milletler üzerine, ve ülkeler üzerine, kökünden sökmek ve yıkmak için helak etmek ve yok etmek için seni koydum.

Peki sadece Filistin mi? Elbetteki hayır.Yakın geçmişe bakalım.

1947’de Yahudiler Araplara karşı 3 ay gibi kısa bir sürede 2.000 saldırı yapmıştır.Üstelik savaş ilan etmeden.

1956 yılının Ekim gecesi  yine savaş ilan edilmeden Mısır’a saldırmışlardır.Ayrıca savaşa Fransa ve İngiltere’de katılmıştır.

1967 yılında Yahudiler Haham uydurması vaadlere kavuşmak için tekrardan Mısır,Suriye ve Ürdün’e saldırdılar ve Sina yarımadası, Gazzeşeridi, Batı Şeria ve Golan tepelerini işgal ettiler.

6 Haziran 1982’de Lübnan’a saldıran yine İsrail’di.Saldırı sırasında Sabra ve Şatilla göçmen kamplarında yaşayan siviller topyekün katledilmiştir.
Arşivlerden 9 Temmuz 1982 tarihli Günaydın gazetesine bakınız.İsrail vahşeti! İsrail tanklarına yol açmak için yoldaki ölüleri grayderlerle kenara süpürüyorken fotoğraflarını gördünüz mü ?

Sizlere bu vahşeti yine ayetlerin ışığında biraz daha açıklamak istiyorum.Fotoğraflarını da koyacaktım ancak işin açığı fazla korkutmak istemedim..Çünkü ben bile baktıkça ürküyorum…Onun yerine daha az ürkütücü fotoğraflar eklemeyi yeğledim.

İşaya – Bab: 34 – Ayet: 3
Ve öldürülmüş olanları dışarı atılacaklar ve leşlerinin kokusu çıkacak; ve kanları ile dağlar eriyecek.

Bu ayet ile televizyonlardan hatırlayacağınız Filistin sokaklarındaki ölmüş sıcağın altında kokmuş ve çürüyen insanlar arasında bir bağlantı kurabildiniz mi?  Göğüs hizasından altı kopmuş olarak çimlerin üzerine yatmış bir gencin görüntüsünü hatırladınız mı? Aşağıdaki ayete bakın:

İşaya – Bab:13 – Ayet: 15
Ele geçen her adamın gövdesi delik deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek.
Peki yine Filistin sokağında bisikletle giden birinin hemen kaldırımdaki ölülere acıyla bakan görüntüsünü hatırlıyor musunuz?
Yeremya – Bab:26 – Ayet :4
..ve gömülmeyecekler; ve toprağın yüzünde gübre gibi olacaklar; leşleri de yerin canavarlarına ve göklerin kuşlarına yem olacaklar.


Peki ya kadınlar,çocuklar,yaşlılar,hayvanlar?Hepiniz bu katliamları biliyorsunuz.Okuyun:

Yeremya – Bab:51 – Ayet: 19-23
Ve İsrail onun mirasının sıptıdır; orduların Rabbidir.Sen benim topuzum ve cenk silahlarımsın; ve seninle milletleri kıracağım ve seninle ülkeleri helak edeceğim.ve seninle atı ve binicisini kıracağım; ve seninle cenk arabasın ve binicisini kıracağım ve seninle erkeği ve kadını kıracağım; ve seninle kocamış adamı ve genci kıracağım; ve seninle genç adamı, ere varmamış kızı kıracağım.

1.Samuel – Bab:15 – Ayet:3
..onların her şeylerini tamamen yok et, ve onları esirgeme; erkekten kadına,çocuktan,emzikte olana,öküzden koyuna, deveden eşeğe kadar hepsini öldür.

Muharref Tevratta emredildiği gibi genç,yaşlı,kız,erkek,hamile,bebek,öküz,koyun at her türlü canlı Yahudiler tarafından vahşice katledilmiştir.
Evet sevgili okurlar  uzunca bir yazı oldu ancak eminim ki okuyanlar oldukça faydalanmışlardır.İsrail vahşeti eğer birileri dur demezse çok daha vahim sonuçlara yol açacaktır.Yukarıda da belirttiğimiz gibi kim bilir beklide bir gün sıra Anadolu’ya gelecektir?

Son sözüm olarak diyeceğim şu ki bugün ki olaylar bilin ki geçmişten gelen şeylerin uzantısıdır.O yüzden tarihi iyi bilmeyi, ve gündemi tarihin ışığında aramayı  tüm insanlarımıza öneriyorum.

Sevgiler.

Yayınlayan

Hakan Er - Stratejist

Alanı : Ezoterik ve Gizli Örgütler

“İsrail Filistin’e Neden Saldırır?” üzerine 8 yorum

 1. Sevgili Hakan, kalemine sağlık. Çok güzel bir araştırma yazısı yazmışsın. İsrail’in bir şeriat devleti olduğunu ve inançlarının temeli olan Tevrat’a göre hareket ettiklerini ayetlerle destekleyerek mükemmel yorumlamışsın. Başarılı araştırma yazılarının devamını diliyorum.
  İsrail’in günümüzde yapmak istediklerinin daha da iyi anlaşılması için, ben de kısa bir yazıyla katkıda bulunmak istiyorum.
  Böylelikle bugün, Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) adı altında Ortadoğu’yu yeniden şekillendirmek isteyen emperyalist güçlerin, gerçek amaçlarının ne olduğu sanırım daha iyi kavranacaktır.

  ORTADOĞU GERÇEĞİ

  Son Yahudi Devleti olan İsrail’i kendilerine liberal diyen kapitalistler kurmuşlardır. Yeni Dünya düzeni diye adlandırdıkları global ekonomik sistem de Emperyalizmin ta kendisidir.

  Bazı gerçekleri anlayabilmek için çok kapsamlı düşünmek gerekir. Yahudilerin Kutsal kitabı olan Tevrat’ın azımsanmayacak kadar büyük bir bölümü, Yahudi din adamları tarafından yazılmıştır. İncil’in de büyük bir bölümü Hıristiyan din adamları tarafından yazılmıştır. Ancak Kur’an bunlardan farklıdır. En ufak bir değişiklik de göremezsiniz zaten. Çünkü bu kitabın Hicr suresinin 9. ayeti buna işaret etmektedir. Tabi İslam âlimleri denen ulema sınıfının bu kitabı ve içeriğini kendi elleriyle yazdıkları hadis, sünnet, fıkıh vs gibi kitaplarla bambaşka bir mecraya çekerek, Kur’an ile alakası olmayan bir din oluşturdukları gerçeğini de unutmamak gerekir. Başa dönersek. Tevrat’a sokuşturulan şu ayeti dikkatlice okuyalım:

  15 Bölüm:
  18-21 O gün RAB Avram’la antlaşma yaparak ona söyle dedi: «Mısır Irmağı’ndan büyük Fırat Irmağı’na kadar uzanan bu toprakları -Ken, Keniz, Kadmon, Hitit*, Periz, Refa, Amor, Kenan, Girgas ve Yevus topraklarını- senin soyuna vereceğim.»
  Tevrat/Tekvin

  Bu ayetlere göre İsrail oğullarına Tanrı tarafından vaat edilen topraklar vardır. Son İsrail Devletinin bayrağındaki semboller de buna işaret etmektedir zaten. Nil nehrinden Fırat ırmağına kadar olan bölge iki çizgiyle ifade edilir. Ortadaki yıldız da Yahudilerin Ortadoğu’da kurdukları büyük devletin simgesi sayılan Davut yıldızı ya da Süleyman mührüdür.

  Gelelim ABD, İngiltere ve onların dinsel ritüeline. Yahudiler tarafından kurdurulan bir mezhep olan Protestanlık, ABD ve İngiltere gibi iki süper Emperyalist devletin resmi dinidir. Siz bakmayın İşçi Partisi liderine o da Protestan kilisesinin emrindedir. Protestanlar Tevrat ve İncil’i birlikte okurlar ve buna Kutsal kitap derler. Oysa İsa’nın Peygamber oluş nedeni Yahudilerin tahrif ettiği dini yeniden orijinal haline getirmeyi amaçlamaktadır. İncil’in tek bozulmamış kısmı olan Yuhanna’nın Vahyi’nin.

  Bölüm : 7
  3 Ve mühürlenmiş olanların sayısını işittim; İsrail oğullarının her sıptından, yüz kırk dört bin mühürlenmişti.
  İncil / Vahiy

  Bu ayetine göre İsrail oğulları Ortadoğu’yu şekillendireceklerdir. Bu yüzden Protestanlar İsrail oğullarına bütün imkânlarını sunmalıdırlar. Nitekim öyle de yapıyorlar. Bunu gerekçesi de Yahudi işbirlikçileri tarafından İncil’e yazdırılmıştır zaten.

  Bölüm 4
  11 İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlar da aklanmış sayılsın
  İncil / Romalılar

  Bizlere düşen görev; İsrail oğullarına vadedilidiği söylenen toprakların bir bölümünün, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliği altındaki Güneydoğu Anadolu bölgesi olduğunu unutmamaktır. Bu bölgede Kürdistan Devleti kurma hayalleri de bu bütünün parçasıdır. Ancak şu unutulmamalıdır. Türkler toprağında gözü olan bütün işgalci güçlere karşı her zaman galip gelmişlerdir. Bunu Türk tarihi okuyan herkes bilir. Mete Han’dan Atatürk’e kadar bu gerçeği tarih yazmıştır. Hepsi de aynı dili konuşmuşlardır.

  Benden eğerimi isteyin vereyim, atımı isteyin vereyim, çadırımı isteyin vereyim, fakat vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin vermem, veremem…
  Mete Han

  Vatan toprağı kutsaldır kaderine terk edilemez…
  Mustafa Kemal Atatürk

  Sanırız tekrar hatırlatmaya gerek yoktur. Kimse ülkemizden bir karış dahi toprak istemeye kalkmasın! Vermeyiz, veremeyiz! Çünkü bu topraklar hiçbirimizin tapulu malı değildir. Türk milletine aittir.

 2. Güzel anlatmışsın teşekkürlerde, tevratın nebukadnezar tarafından tahrif edildiğini zannediyordum ben? Ayrıca İsrail Musa ya indirilen On Emir in Mescid-i Aksa nın altında olduğunu zannediyor ve mescid-i aksa yı yıkıp, on emiri bulup oraya kendi tapınaklarını inşa etmeyi düşünüyorlar… Bunuda ekleyelim. Kudüs’ün her yeri delik deşik şuanda harıl harıl on emir i arıyorlar.

 3. YERİNDE BİR ARAŞTIRMA VE BAŞARILI BİR YORUMLAMA OLMUŞ. ÇALIŞMALARINIZIN DEVAMINI MERAKLA BEKLİYORUM HAKAN BEY.
  İYİ ÇALIŞMALAR, SEVGİLER…

 4. Her çalışmamda ek olarak notlar ile beni desteklediğin için sonsuz teşekkürlerimi sunarım Ahmet bey.Yüreğimdesiniz.

  Emre kardeşim Tevrat hahamlar tarafından tahrif edilmiştir.Nebukadnezar’ın (kim ne olduğunu bilmiyorum ama) bir haham olması kuvvetle muhtemeldir.

  Sayın Prof. Dr. Mevlüt Özsoy teşekkürler efendim.

  Bir sonraki yazımda Gazeteci Yazar Muharrem Günay Sıddıkoğlu ile tabii Araştırmacı Yazar Ahmet Hüseyin Damarlı bey ile “Atatürk ve Türk Birliği” konusunu geniş bir makale ile sizlere sunmayı düşünüyorum.

  Sevgiler.

 5. II.Nebukadnezar Babil kralı… Şu kurandaki meşhur Buntuhannasir. Kudüsü alıp, çoğu tapınağı yıkan kişi. Gerçi o hahamların yardımıyla yahudiliği bozduğu söylencesi var onun efsanelerindede. Hahamların yardımı olmuştur mantıken zaten.

  Teşekkürler.

 6. İsrail Filistine neden saldırır?.
  1-Terörist olduğu için?.
  2-Devlet olmadığıin?.
  3-İnsan yaratıklı,insantiynetli olmadığı için?.
  4-Zorla devlet olmaya çalıştığı için.
  5-Amerika emrettiği için?.
  6-Irkçı ve faşizan davrandığı için
  7-Zayıf karekterli olduğundan psokolojisinin bozuk olduğundan barbarlık yapmaktadır.
  8-Kin ve nefret dolu olduğu için.
  9-Yahudiler çocuklarını,kin ve nefretle beslediği için.
  10-En önemlisi islam düşmanı oldukları için.

 7. Cok yararlandigim bir makale tesekkurler.Tarsusta Nabukadnazarin oldurmeye calistigi Danyal peygamberin mezarini ziyaret ettik.Bir cok bilgiyi ordan da sagladik.Nabukadnazar Danyal bir ruyasini yorumlayinca ,Danyali yanina alip yahudi oluyor once zulum ettigi israil halkindan oluyor….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir