TARİHİN EN CESUR İNSANI

Kimdir tarihin en cesur insanı? Bu soru akıllarımıza birçok soruyu da beraberinde getirebilir. Düşünün ki en tehlikeli anlarda akıllarından korkunun zerresini bile geçirmeyen nice yiğitler gelip geçmiştir. Düşünün ki Tarık Bin Ziyad Endülüs’ü baştan başa fethetmiş İslam orduları İspanya’ya kadar ilerlemiştir. Şimdiki adıyla Cebelitarık boğazına kadar gelmiştir. Ötede nasıl bir düşmanın kendilerini beklediklerini bilmediği halde o cesur kumandan bütün gemileri yakmıştır. Yanındakiler buna hiç bir anlam veremezken o cesur kumandan artık  geriye dönüş yoktur demiştir. Arkamızda düşman gibi bir deniz önümüzde deniz gibi bir düşman vardır fakat ne olursa olsun geriye dönüş yoktur demiştir. Aklında zihninde korkunun emaresi bile yoktur.

Ya da Hz. Ali‘yi düşünün daha 13-14 yaşlarında iken kafirler Hz. MUHAMMED‘ i öldürmek için geldiklerinde vücudunu efendimize siper etmiştir. Kafir kılıçlarının yatağa girip çıkacağını bildiği halde hiç tereddüt etmeden kafirin zilletinden zulmünden zerre korku duymadan belki ölme ihtimali söz konusu olduğu halde hiç tereddüt etmeden vücudunu yatağa siper etmiştir. Tarihte denir ki Hz.Ali gibi yiğit, kılıcı gibi de kılıç yoktur. Ya da Hz. Hamza‘yı düşünün yürüdüğü yerde ölümün kalbini titreten Hamza. Kafirlerin yanlarından geçerken asaleti kafir kalplerini tir tir titreten Hamza, savaş meydanında düşman saflarını adeta bir ok gibi yarıp geçen Hamza. Kimdir tarihin en cusur insanı?

Efendimiz (s.a.v) bir gün bir sefer dönüşünde yoruluyor ve ağaçların mevcut bulunduğu bir yerde kılıcını bir ağaç dalına asıyor ve istirahat buyuruyor. Mübarek bedeni zemine henüz temas etmişken bir kafir sessizce yaklaşarak kılıcı daldan alarak efendimizin tepesine dikliyor. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak diyor. Birazdan efendimizin mübarek dudaklarından tarihin bugüne kadar kaydettiği en cesurane en korkusuz en emin cümlesi dökülüyor. Allah diyor Allah kurtaracak. Beşerin zalim elinden zalim kılıcı kim alacak? Allah. Zalimleri kim terbiye edecek? Allah. Gaddarları kim dize getitrecek? Allah diyor ve haykırıyor: “Aman Allah’ım bu cesaret buna ne akıllara durgunluk veren bir yürek bu korkusuzluk bu emniyet timsali bir haldir”. Şophen Haus bu olayı naklederken efendimize hayranlığını ifade etmekten gurur duyuyor. Tarih belki çok cesur görmüştür, çok yiğit kaydetmiştir sayfalarına fakat Efendimiz gibisini asla ve katta.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir