Roma’nın Hristiyanlık Dinini Kabul Edişi

M.S dördüncü yüzyılın başlarında, Roma İmparatorluğu tarihindeki en büyük krizlerden biriyle yüzleşti. İmparatorluğu, ikisi batıda ve ikisi doğuda olmak üzere dört parçaya ayrımıştı. Dört tarafta birbiriyle savaş içindeydiler. Bunlardan Konstantin imparatorluğu birleştirmeye çalışacaktı. Bu savaşların sonunda Konstantin galip gelecek ve imparatorluğa yeni bir din miras bırakacaktı; Hristiyanlık.
Constantine ve LabarumM.S 312 yılının sonbaharında batıdaki iki imparatordan biri olan Konstantin Roma’daki düşmanı Maxentius ile karşılaşmak üzere Roma’ya doğru yürüdü. Konstantin ve ordusu Roma’ya doğru ilerlerken ilginç bir olaya şahit oldular. Bir teoriye göre  Konstantin’in ordusunun o gün gördüğü şey gök taşıydı. Konstantin ile yolculuk edenler arasında büyüyen yeni bir dinin müridleri de vardı. Bu olayı Hristiyan müridler tanrıdan bir işaret olduğunu söylediler.Konstantin ani bir kararla askerlerine kalkanlarının üzerine hristiyanlığın sembolü olan Labarum‘u (Grek alfabesindeki Chi (X) ve Rho (P) harflerinin içiçe geçmesiyle oluşturulan ve erken dönem Hıristiyanlığın sembollerinden) çizmeleri emrini verdi. Askerleri için çok sarsıcı bir karar olmuştu. Çünkü Roma henüz hristiyanlığı kabul etmemişti.

Tarihte Ponte Milvio Savaşı(Milvian Köprüsü Savaşı) olarak geçen bu kanlı savaşı Konstantin kazanmıştır. Maxentius ise kaçmaya çalışırken Tiber nehrinde boğularak ölmüştür. Konstantin ise artık tüm batı dünyasının kontrolünü eline geçirmişti. Batı imparatorluğunun ele geçirilmesiyle, Konstantin’in hedefi doğuya barışı getirmekti. Doğu imparatorları Daia ve Licinius savaş içindeydiler. Konstantin kendine dost olarak Licinius’u seçti ve kız kardeşini Licinius ile evlendirdi. Daha sonra ise iki taraf arasında anlaşmalar imzalandı. Hristiyan katip Lactantius‘un yazılarında Milan Bildirgesi hristiyanlık tarihinin dönüm noktası olarak geçer. Yıllarca süren zulmün ardından ilk kez bu yeni dine imparatorluğun her yerinden müsade edildi.

Ayasofya mozaik I. Konstantin portresiİmparator Konstantin’in hristiyanlığa ilgisi giderek artıyordu. O artık hristiyan olmuştu. Kendisi için yapılan Savaş Anıtı’nın merasiminde Roma’nın geleneksel tanrılarına kurban bağışlaması gerekiyordu. Fakat o bunu reddetti. Roma geleneklerine karşı koyuyordu. Bununla kalmayıp Pagan tapınaklarına bağışlanan parayı Roma’da St. Peters-Burg’u da içeren, hristiyan yapılarına aktardı. Bunun üzerine seneto tabiki boş durmadı. Doğu imparatoru Licinius ile anlaşıp Konstantin’i öldüreceklerdi. Fakat bunu başaramadılar. Böylece Konstantin ve Licinius arasında savaş başladı. Bu savaş dönemi uzun sürdü. Bu savaş aynı zamanda geleneksel Roma tanrılarıyla yeni hristiyan dini arasındaki mücadeleydi. Bir yanda Roma ordusu tek tanrı adına yürü diyen Konstantin, diğer yanda ise Roma’ya onu ihtişamlı yaratan tanrılarını geri vereceğim diyen Licinius.

M.S 316‘daki ilk savaş beraberlikle sonuçlandı. Rahatsız edici bir barış 7 yıl sürdü. Ardından Licinius hristiyanlara saldırdı ve papazlarını katletti. İkinci bir savaş kaçınılmazdı. İkinci savaş bugünkü Üsküdar‘da gerçekleşti. Savaş berabere devam ederken Konstantin hiristiyan sancağını açtırdı. Zamanın tarihçileri, Konstantin’in hristiyan sancağının sihirli güçleri olduğundan korkan Licinius’un ordusunda nasıl karmaşaya neden olduğunu anlattı. Savaştan galip çıkan taraf Konstantin’di. Licinius ise esir alındı. Acımasızlığıyla tanınan Konstantin her ne kadar Licinius’u affetse de  6 ay sonra onu öldürtmüştür. Konstantin 12 yıl daha hüküm sürecekti.

Konstantin artık bütün Roma topraklarına hükmediyordu. Hristiyanlık Roma’nın kutsal dini oldu. Konstantin ise Roma’nın ilk hristiyan imparatoru oldu. Onun mirası en uzun süre ve en geniş alana yayılandır. Onun sayesinde günümüzde hristiyanlık en yaygın din olmuştur.

“Roma’nın Hristiyanlık Dinini Kabul Edişi” üzerine 11 yorum

    1. Roma’nın hristiyanlığı kabul edişi bir anda gerçekleşmiyor. Başlarındaki kişi yani Konstantin kendisi Hristiyanlık dinine geçince halkta doğal olarak liderlerini takip ediyorlar ama kimisi hemen kimisi belli bir süre sonra Hristiyanlığı kabul ediyor. Konstantin öldüğünde Roma’nın büyük çoğunluğu Hristanlık dinine geçmiş oluyor … Umarım anlatabildim …

  1. Burda kostantin en az ölümüne 15 sene varken hristiyan oldu diyor benim bildigim kostantin pagan bir imparatordu ve ölüm döşeginde vaftiz edildi ?

  2. Roma Hristiyanlığa 313 milano fermanı ile geçti. Burada yapılan katliamlardan bahsedilmemis ama Roma kralı ve ilk başta askerleri bu dine geçerken bu dini benimsemeyen basta paganlar olmak üzere rahip ve rahibeleri öldürdüler. Insanlar baskı yoluyla Hristiyanlığa geçti. Aralarında gerçekten bu dini kutsal sayıp inananların yanında canını kurtarmak için geçenlerde oldu. Halk kabul etmeyince kutsal sayılan tarihi inanılmaz ölçüde genis olan Roma neron tarafından halkı korkutmak ve zorbalikla bu dine gecirmek için yakıldı.

  3. Özge Hanım, 313 Konstantin zamanı bu doğru, paganlara edilen zulm de doğru da, Büyük Roma Yangını “19 Temmuz 64” tarihinde yaşanıyor, kaynak vikipedi. 3-4 yy’da hristiyanlığa geçilirken 1. yy’da hristiyan karşıtı halkı sindirmek için yangın çıkarmak garip oluyor?

  4. O dönem bildiğim kadarıyla Roma İmparatorluğu Pagan güneşe tapınma dinine mensuptu. 325 yılında düzenlenen 1. İznik Konsülünde Hristiyanlığı, Pagan inançlarıyla birleştirdi. Bunu da siyasi olarak kullandı tabi ki. Eksiğim varsa lütfen düzeltin.

  5. Hıristiyanlık dini sayısal anlamda kaç yıldır var milattan önce yer yüzünde insan oğlu varken günümüzdeki dinler varmıydı

  6. İ.S. diokletian “Ey soluk benizli Celileli, Sen yendin” diyerek roma imparatorluğunun İsa Mesih’in krallığına karşı yenilmeye başladığını gösteriyordu. Hristiyanlar 300 yıl boyunca katliama uğrarken hiç bir silah kullanmadan Roma imparatorluğunu yenmiş ve zulmü durdurmuşlardır. konstantin yaşadığı zaferleri İsa’nın mucizesi olarak gördüğü için hristiyanlığı benimsemiştir. Ama kendisi siyasetçi olduğu için hristiyanlığı siyasetine alet etmiştir. Konstantin hristiyanlığı kabul edene kadar zaten anadoluda hristiyanlık tüm baskı ve katliamlara rağmen bir hayli artmıştı.

  7. Neron, Kostantinden neredeyse üç yüz yıl önce yaşamış olan imparator. Özge hanım nasıl bu tespiti yapmış anlayamadım.

  8. “Celileli sen kazandın” sözünü Julianus un 363 yılında ölmek üzereyken söylediği Gore Vidal tarafından aktarılıyor

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir