Teşkilat-ı Mahsusa Kuruluş ve Seçkin Üyeler

Merhaba arkadaşlar.Bu yazımızda Teşkilat-ı Mahsusa‘nın kuruluşuna çok kısaca değinip ardından  Teşkilat-ı Mahsusa’nın üyesi olup yakın tarihimizde büyük işler yapan üyelerini sıralayalım.

1.Dünya savaşı’nın başladığı günlerde seferberlik ilan edilmiştir.Seferberliğin ilan edildiği 11 Kasım gecesi İttihat ve Terakki Teşkilatı Genel Merkezi‘nde tarihi bir toplantı vardı ve üyelerin hepsi hazırdı.Toplantı önemli bir karar gebeydi: Enver Paşa’nın önerisiyle Teşkilat-ı Mahsusa’nın temelleri atılacaktı.Alınan kararda şöyle deniliyordu: “İster savaşa katılalım, ister katılmayalım ordularımızın ileride düşman topraklarındaki hareketlerini kolaylaştırmak için bir Teşkilat-ı Mahsusa kurulmalıdır.Bu teşkilat sayesinde silahlandırılacak çeteler savaş sırasında düşman topraklarına girecekler, düşmanın hareketi ve sayısı hakkında ordularımıza gerekli bilgiyi vereceklerdir.”

Teşkilat-ı Mahsusa yaptıkları, en zor şartlarda bile imza attığı inanılmaz eylemlerle bir döneme mührünü vuran bir örgüttür.Öyle ki dünyanın en gizli teşkilatları arasındadır.Hücre sistemiyle çalışmıştır ve hücre evleri günümüzde dahi belirlenememiştir.Teşkilat’ın kuruluş tarihi hakkında çeşitli görüşler vardır: Cemal Paşa hatıralarında Teşkilat-ı Mahsusa’nın 1913 yılında Batı Trakya’daki faaliyetlerinden söz eder.Doktor Philip Hendrick Stoddard (Teşkilat-ı Mahsusa kitabının yazarı) da Ağustos 1914’te Teşkilat-ı Mahsusa’nın illegal olarak çalıştığını 5 Ağustos 1914’te resmi bir kimliğe büründüğünü belirtir.Kaynakların ortak görüşü ise şudur:

Teşkilat-ı Mahsusa Enver Paşa’nın ve mesai arkadaşı Binbaşı Süleyman Askeri‘nin yönettiği ve İttihat Terakki Genel Merkezi’nin Batı Trakya ile ilgili kararlarını uygulamakla görevli bir örgütün büyüyüp gelişmesiyle oluşmuştur.Kuşçubaşı Selim Sami ve Eşref kardeşler,Çerkez Reşit,Hüsrev sami gibi isimlerin aktif olarak çalıştığı teşkilat, yakın tarihimizin en başta gelen gizemli bir örgütüdür.

Teşkilat’ın kuruluş amacı şuydu:

-Bütün Müslüman alemini bir bayrak altında toplamak, yani İslam birliğini gerçekleştirmek.Bunun yanında bütün Türk Dünyası’nı da siyasi birliğe kavuşturmak, yani Turan Ülküsü’nü gerçek kılmak.Önemli bir İslam büyüğü Emiri efendi ve Türkçülük’ün ideologu   Ziya Gökalp Teşkilat’ın fikirlerinden esinlenmiş, Teşkilat-ı Mahsusa Osmanlı coğrafyasında geniş bir yelpazeye yayılmış, büyük bir ümit kaynağı olmuştur.

Teşkilat-ı Mahsusa başlangıçta oldukça iyi işler yapmış, ama Arap isyanları ve İngiliz altınları zamanla bütün dengeleri değiştirmiştir.Balkanlar’da ve Osmanlı’nın değişik yörelerinde İttihat ve Terakki’nin fedakar subayları sayesinde ayaklanmalar çıkmış, İtilaf devletleri’ni oldukça uğraştırmıştır.

Enver Paşa’nın emri ile Teşkilat-ı Mahsusa’nın başına geçen Kurmay Binbaşı Süleyman Askeri’nin emrinde seçme subay ve askerlerden  oluşan Osmancık Gönüllü Alayı vardı.Yüzbaşı Hayri,Filibeli Halim Cavit,Yüzbaşı Lütfü,Piyade Teğmeni Şehreminili Sadık gibi mümtaz subaylar, Binbaşı Süleyman Askeri Bey’in işini oldukça kolaylaştırıyordu.Burada Teşkilat-ı Mahsusa emrinde çalışan ve yakın tarihimizde önemli işler yapan bazı subayların listesini vermeyi faydalı görüyorum:

 1. Yüzbaşı Yakup Cemil
 2. Emir Abdulkadir el-cezayir’in oğlu, Meclis-i Mebusan İkinci başkanı Emir Ali Paşa
 3. Osmanlı Meclis-i Mebusan üyesi Abdulkadir Gannavi
 4. Dr.Abdurrahman Bey
 5. Yüzbaşı Ali
 6. Müstakbel İstiklal Mahkemesi Başkanı ve Cumhuriyet Dönemi Nafia Nazırı Miralay Ali Çetinkaya
 7. Başbakan Binbaşı Ali Fethi Okyar
 8. İşkodralı Ali Rıza
 9. Teğmen İskeçeli Arif
 10. Teğmen Atıf Kamçıl
 11. Binbaşı Mısırlı Aziz Ali
 12. Padişahın saray görevlilerinden Besim Ağa
 13. Gazzeli Cemal Bey
 14. Mustafa Kemal’in yaverlerinden Cevat Abbas
 15. Yüzbaşı Hacı Emin
 16. Geleceğin Harbiye Nazırı Enver Paşa
 17. Enver Paşa’nın kardeşi Nuri Kıllıgil
 18. Enver Paşa’nın kayınbiraderi Yarbay Nazım
 19. Enver Paşa’nın amcası Kurmay Binbaşı Halil Kut
 20. Enver Paşa’nın yaveri İzmitli Mümtaz
 21. Trablus Mebusu Ferhat Bey
 22. Sapancalı Hakkı
 23. Türk Hava Kurumu başkanı Binbaşı Fuat Bulca
 24. Deli Fuat Paşa’nın oğlu Teğmen İslam
 25. Deli Fuat Paşa’nın oğlu Şehit Reşit
 26. Topçu Yüzbaşı İsmail Hakkı
 27. Jandarma Yüzbaşı Kadri
 28. Kuşçubaşı Eşref
 29. Miralay Neşet
 30. Ünlü Hatip Ömer Naci
 31. Sağlık Bakanı Dr. Refik Saydam
 32. Şeyh Salih eş-Şerif et-Tunusi
 33. Trablusgarplı Süleyman el-Baruni
 34. Askeri Temyiz Mahkemesi Başkanı Bingazili Yusuf Şetvan
 35. Halepli Ethem Paşa
 36. Şeyh Abdulaziz Savaş
 37. Yarbay Çorumlu Aziz
 38. Teşkilat-ı Mahsusa Siyasi Büro Müdürü Dr. Bahaeddin Şakir
 39. Teşkilat-ı Mahsusa Sİyasi Büro Müdürü Mithat Şükrü Bleda
 40. Dördüncü ordu müftüsü Esat Şukayr
 41. Ohrili Eyüp Sabri
 42. Ünlü komitacı Fuat Balkan
 43. Süvari binbaşı Eyüplü Hüsamettin Ertürk
 44. Manastırlı Hüsrev Sami Kızıldoğan
 45. Topçu Yüzbaşı İhsan
 46. Türkistan’daki Teşkilat-ı Mahsusa harekatının idarecilerinden Kuşçubaşı Selim Sami
 47. Kolağası Trabzonlu Rıza
 48. Balkan Savaşı’nda Teşkilat-ı Mahsusa üyelerinden İsmail Canpolat
 49. TBMM üyesi Edremitli Necati Bey
 50. Yüzbaşı Kırkkiliseli (Kırklarelili) Ali Rıza
 51. Yüzbaşı Üsküdarlı Muhtar
 52. İstiklal Savaşı paşalarından Dağıstanlı Nuri
 53. Çerkez Ethem’in kardeşi Tevfik
 54. Eğinli Hasan Rıza
 55. Meclis-i Mebusan Bursa Mebusu Talip Bey
 56. TBMM üyesi Yüzbaşı Giritli Ruşeni
 57. Fas’ta Ticani Hücresi Reisi Hoca Abbas
 58. Tunus Devlet Başkanı Habib Burgiba’nın babası Şerif Burgiba
 59. Arabistan’ın ünlü şeyhlerinden İbnü’r-Reşit
 60. İstiklal Marşı Şairi Mehmet Akif Ersoy
 61. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mareşal Mustafa Kemal Paşa

Sevgilerimle..

Hakan Er – www.twitter.com/aynaninsirri , www.aynaninsirri.tumblr.com

Yayınlayan

Hakan Er - Stratejist

Alanı : Ezoterik ve Gizli Örgütler

“Teşkilat-ı Mahsusa Kuruluş ve Seçkin Üyeler” üzerine 41 yorum

 1. Seçkin yazılarınızı okuyunca farkettim ki Büyük Önder’imizin yolundan gitmesi gereken değerli vatandaşımızlarımız Tarih bilincinden yoksun. Okuma alışkanlığı yok. Bunu yaşatma çabanızı destekliyorum. Yeni yazılarınızı istekle bekliyorum.
  İyi çalışmalar…

 2. Mustafa Kemalin ismini bu listede görmek ilginç. Zİra biliriz ki M.Kemalin yıldızı İttihatçılarla hele Enver Paşa ile hiçbir zaman barışık olmamıştır. Bu Teşkilatı Abdülhamit in kurdurduğunu bilirdim. Ama onun yıldızı İttihatçılarla hiç mi hiç barışık değildi. Tarihi anlamak bazen çok zor…

  1. Kesinlikle katılıyorum. burda yazılanlar tamamen uydurmadır. teşkilatı abdül hamit kurdurmuştur, atatürkün bu teşkilat içerisinde oldugu dogrudur ancak ittihat ve terakkinin kurdurdurgu kısmının yanlış oldugu gibi enver paşa ve itihatçiler bu teşkilatın lavedilmesine çalışmışlarsada başarılı olamamışlardır. 2.abdülhamit han bu teşkilatı devletin içerisindeki hainlerin tespiti için kurudur ve mustafa kemal paşa gibi çok güvendigi 20 subaya osmanlının çöküşünden sonraki süreci tamamlayabilmeleri için görev verir. ve bu görevin üstlenilecegi 2 teşkilat olan teşkilat’ı milliyeyi kurdurur ve başına mustafa kemal paşayı getirir.

  2. tarih yazılanlardan ibaret deildir neslini ceddini bilen cağın insanları lazım cok az ben ismail hakkı fedai cerkes ethem bunlar hepsi dedelerim
   tarih babadan oğula gecer yazmaz ..!

  3. Mustafa Kemal Atatürk İhtiat Terakki üyesidir. Hareket ordusunda subay dır.
   Aktif rol almıştır. Teşkilatı Mahsusa üyesidir. Tarablusgarp savaşında savaşan askerler Teşkilatı Mahsusa üyeleridir. Gönüllülük esastır.
   Atatürk Kuvayi Milliye ve Kurtuluş savaşında Teşkilatı Mahsusa üyelerinden çok destek almıştır.
   Düzenli orduya geçildiğinde yukarıda isimleri yazan üyeler komutanlık vazifesi yapmıştır.
   Adam belgen varmı diyor.
   Teşkilatı mahsusanın zaten bütün kayıtları yakıldı adı üzerinde gizli örgüttür.
   Okumayan araştırmayan mantık yürüetmeyenler yorum yazmasın.

 3. Sevgili Efe.M.Kemal Atatürk’ün İttihatçılarla arasının iyi olmadığı bilgisi yanlıştır. M.Kemal İttihat ve Terakki’nin Makedonya (merkez) ayağında büyük rol oynamıştır.İstanbul’da İttihat ve Terakki sıkışınca İstanbul’u ele geçirerek İttihatçıları kurtaran Hareket Ordusu’nun kumandanı da Mustafa Kemaldir.

  “Tarihi anlamak bazen çok zor..” demişin.Evet doğru diyorsun çünkü şimdilerde “tarihi gerçekler” ile değil “gerçekleştirilmiş tarihle” karşı karşıya kalıyoruz çoğu zaman.
  Sevgiler.

 4. ben enver paşayı sadece kafkaslarda, doğuda bir komutan olarak biliiken kendisi türkiyenin kaderini belirleyip ,değiştiricek olan bu önemli teşkilatın önemli kurucularından olduğunu öğrendikten sonra tarihi dahada merak etmeye başladım.Adı üstünde tarih işte gizemli ve çok maceralı.

 5. Gönül irterdiki simdiki Türk Halkinin tüm bireyleri Teskilati Mahsusanin Cok degerli kahramanlari gibi yetissin. saygilar.

 6. Sevgili Yüce TÜRKCÜ Kardeslerim; kusura bakmayin bazi yazilarimda imla hatalari yaptim hepinizden özür dilerim.

 7. Kurban oldugum Teskilati Mahsusanin Serefli kahramanlari lütfen bana ilgi gösterip hic olmazsa bir mesaj gönderin.

 8. mustafa kemalin teşkilatı mahsusa üyeliğini ispat etsene hani belgesi, uydur uydur salla. sofya ataşemiliterliği de dahil tüm görevlerinde ordu istihbaratı ile çalışmıştır. teşkilatı mahsusa dediğin örgüt hapisteki eşkiya bozuntularının savaş sırasında kullanılmasında görev almış ve başarısız olmuş bir gruptur. bir kurmay subayı çapulcu ordusunun içerisinde ve emrinde göstermek tek kelime ile cehalettir

  1. HAYDAR BEY LÜTFEN DÜŞÜNDÜKLERİMİZİ KALEME ALIRKEN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLALIM EVET YANLIŞ KISIMLAR OLABİLİR AMA EKSİĞİ DÜZELTELİM ÇAPULCU DEDİKLERİNİZİN İÇİNDE BİR ÇOK SAYGIN İNSAN VAR

  2. Belgesi olur mu. Bütün kayıtlar yakıldı. Adı üstünde gizli örgüt. Yukarıda ismi yazan isimlerin hiç birisininin belgesi yoktur.
   Tarablusgarpta savaşmış askerler Teşkilatı Mahsusa üyeleridir. Gönüllülük esastır.
   Boş konuşma Tarih okumayanlar konuşuyor…

  3. Teşkilat-Mahsusa, hani şu övünmekten geri kalmadığınız Kut-ül amarenin zaferle sonuçlanmasında büyük rol oynamıştır. Teşkilat-ı Mahsusa milli mücadelede kullanılan bir çok silah zamanında zor günleri hesap edip o silahları gömen zamanı geldiğinde de çıkarıp kullanandır. Egenin bile yunan işgalinden kurtuluşunda kullanılan bir çok silah Teşkilatın ve Türkiye Cumhuriyetin önemli isimlerinden Eşref Sencer Kuşçubaşının salihlideki çiftliğinde toprağın altında saklayarak muhafaza ettiği silahlardır. konuştunuzmu Mustafa Kemal cumhuriyeti kurdu dersiniz ama bilinki Mustafa Kemal İttihat terakki’nin kaldığı yerden devam ederek Cumhuriyeti kurmuştur. Mustafa Kemal Olmasa 50 tane taha adam vardı etrafında Cumhuriyeti kuracak. onu överek bunu kötüleyerek bir yere varılmamıştır. varamazsınız. çokmu zor çamda bizim kozalakda bizim demek. rahmet olsun İttihat Terakki ve Teşkilatı mahsusanın adını sanını bilmediğimiz nice yiğitlerine…

 9. hayır onlar gerçekten kahraman bildigim kadarıyla yakup cemil şairdir kuşçu başi eşref deyilmiydi masusanın başındakı komutan

 10. Yukarıda teşkilat-ı mahsusa da görev almış kişiler arasında M.Kemal da belirtilmiş.Orda bir yanlışlık olabilir.M.Kemal teşkilat-ı mahsusa da yer almamış sadece ittihat ve terakki cemiyetine üye olmuşlardır.Yanlışlık varsa düzeltilmesini rica ediyorum eğer yanlışlık bendeyse de şimdiden özür dilerim.

 11. Yakup cemil ismail canpolat ve yukarda ismi yazılı ve yazılmayan ve halen görevde olan ve bu yazıların bilgilendiren insanların hepsine teşekkürü borç bilirim vatan ve yurt savunmasında emeği geçen herkeze teşekürler mustafa kemalin gerçekte bize açtığı aydınlık ufuklara göremeyenlerede bu yazıyı ithaf ederim…

 12. bu 61 isim tamamda bundan sonraki isimleri cok merak ediyorum ben zira teskilat-ı mahsusa ilk türklerden beri vardir nezaman turklerin basi sıkişsa piyasaya cikmisdir ondan once gizlili kalmistir

 13. Teşkilat-ı Mahsusa’da o kadar gözü kara yiğit insanları görev aldı. Ama bunlar içinde en gözü kara Yakup Cemil ve Aziz Ağa olmuştur. Hepsininde ruhları şad mekanları cennet olsun.

 14. dün o kadar geniş ağa sahip olup dünyanın en iyisi denilebilecek istihbarat örgütümüzün bugün yabancı servislerin çıraklığını yaptığını görmek bilmek bir TÜRK evladı olarak çok acı vatan uğruna ölen ve hayatlarını bugün iyi bir ülke yaşanabilir bağımsız TURAN hedefi ile şehit olan büyük insanların kemikleri sızlıyor

 15. Teşkilat-ı Mahsusa’da görev yapmış ve burada isimleri geçmeyen öyle isimsiz kahramanlar vardır ki.
  Burada adı yazılanları 100 defa cebinden çıkarırlar. Hepside hiç bir menfaat beklemeden ülkesi için
  gözünü kırpmadan ölüme gitmişlerdir. Hepsininde ruhları şad mekanları cennet olsun.

 16. İyi günler. Yanlışınız olmalı en sondaki ”Mustafa Kemal Paşa” ismi yanlıştır. Ancak İttihatçilere şöyle bir sözü vardır;
  ”Bir ittihatçı iyi bir dosttur, iki ittihatçı bir araya gelince dikkat etmek gerekir, ü. ittihatçı olurlarsa mutlaka ihtilal planları yapmaya başlarlar.”
  -Mustafa Kemal Paşa

  1. Atatürk de zaten ihtilal yapmadımı. Atatürk her konuda ihtilalciydi. Atatürkün hayatını oku öyle konuş. Tarablusgarpta savaşan Askerler Teşkilatı Mahsusa üyesidir.

 17. Abdül hamit hanın kurduhu yıldız teşkilatıdır. Yani şu jurnalcilik TEŞKİLATI MAHSUSAYLA alakası yoktur.

 18. teşkilatı mahsusaya ve vatana canım kurban olsun vatan ve milletimiz için göreve hazırız.

 19. TEŞKİLATI MAHSUSA DOĞMADAN ÖNCE VAR OLAN ÖLDÜKTEN SONRADA YAŞAYAN BİR TEŞKİLATTIR…
  TEŞKİLAT ÜYELERİ DAHA TEŞKİLAT KURULMADAN ÖNCE TRABLUSGAPTA FEDAİ-İ ZABİTAN OLARAK FAALİYETE GEÇMİŞLERDİR… DOĞMADAN ÖNCE VAR OLDULAR… ÖNCE FEDAİ-İ ZABİTANI İNCELEYİN…
  1913 KASIMINDA ENVER PAŞA TARAFINDAN RESMİLEŞTİRİLEREK “UMUR-U ŞARKİYE DAİRESİ (Doğu İşleri Bürosu) OLARAK RESMİLEŞEREK KURULDU. İLK REİSİ SÜLEYMAN ASKERİ BEY DİR.
  ŞEHİD-İ EKBER ENVER PAŞA 1918’DE YURT DIŞINA ÇIKMADAN ÖNCE TEŞKİLATI MAHSUSA’NIN REİSLİĞİNE VEKALET EDEN SON REİSİ HÜSAMETTİN ERTÜK’Ü ÇAĞIRARAK TEŞKİLATI RESMEN FES ETMESİNİ İSTEDİ.
  ANCAK KARAKOL TEŞKİLATI… MM TEŞKİLATI GİBİ İSİMLERLE KURTULUŞ SAVAŞINDA DA VARLIĞINI SÜRDÜRDÜ TEŞKİLATIN KADROLARI VE GİZLİ SİLAH DEPOLARI KUVVAYI MİLLİYEYE İNTİKAL ETMİŞTİR.

 20. Teşkilatı mahsusa nın en önemli istihbaratcılarından ve kurucularından biride kuşçubaşı eşreftir. Mustafa kemal in desteklediği bir birimdir ve MİT in eski halidir. İttihat ve terraki kısmı banada uydurma geldi. Süleyman askerinin etkinliğide önemlidir.

 21. Kimi iyi kimi kötü.sonunda ortaya çıkıyor.kimini biliyoruz kimini bilmiyoruz.gel gor ki mesela deli halitin katili Ali Çetinkaya dir..neler dönmüş tarihte. ..ilginç allah bizi yoldan çıkanlardan etmesin inşallah..yalancı ve kötülerin ardı sıra da götürmesin….

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir