Türk Destanları

bozkurt- destanıİlk insanlar, büyük toplum ve tabiat olaylarından çok etkilenirlerdi. Onları esrarengiz bulur; gök gürlemesini Tanrı’nın öfkesi sayarlardı .  Güneşe, ateşe, ulu ağaçlara, erişilmez dağlara tapar, kahramanlarını, önderlerini ilahi güç sahibi diye kabullenirdi. Yine insanlar önemli saydıkları her olayı hayallerle süsleryerek anlata anlata (ve dinleye dinleye )  yeni destanlar oluştururlardı.

Eski Türk Edebiyatı detanlarla başlar. Her destan, boy ve milletin din, kahramanlık ve erdeme dayalı, çoğu defa manzum hikayelerdir. İlhamını tarihten alan halk edebiyatı türü diyebileceğimiz bu örnekler halk ve saz şairlerince söylenirdi. Destanlarda toplumların inanışları, bilgece özellikleri, yiğitlikleri, sevdaları, duygu ve düşünceleri gezgin anlatıcılarla ustalıkla sunulur ve hayranlıkla izlenirdi.

-İslam Öncesi Türk Destanları


-İslam Sonrası Türk Destanları


Destanların bazıları gerçek olayları yansıtır, bazıları ise sadece kurgudur.Manas destanı Türklerin en uzun destanıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir